สำนักงานต่อต้านการค้าสัตว์ป่าฯ รับสมัครนักวิชาการสิ่งแวดล้อม บัดนี้-13พ.ค.65

 

สำนักงานต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 13 พฤษภาคม 2565

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาชั่วคราว (TOR)

ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,000 บาท/เดือน

หน้าที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวบข้อมูล และจัดทำรายงานด้านวิชาการ จัดทำสรุปรายงานการประชุม
ประสานงาน ติดต่อ หน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
สามารถเดินทางไปราชการต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติการสมัคร วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในทุกสาขาทาง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี เนื่องจากต้องมีการติดต่อประสานงานบ่อยครั้ง

มีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานราชการ และ/หรือมีความสามารถ ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ปฏิบัติงานในโครงการ Combatting Illegal Wildlife Trade (CIWT-GEF6)
ที่สำนักงานต่อต้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
* เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 มิถุนายน 2565
* เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 13 พฤษภาคม 2565
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารสืบ นาคะเสถียร
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
– ส่งใบสมัครได้ที่ [email protected]
สอบถามข้อมูลโทร 0 2561 0777 ต่อ 1496

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ