สำนักงานวิจัยฯกองทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ บัดนี้-18พ.ค.65

 

สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก รับสมัครทหารกองหนุน สอบคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่งพนักงานธุรการ วุฒิ ม.3หรือเทียบเท่า2 อัตรา

กำหนดเปิดรับสมัครฯ ทางอินเทอร์เน็ตช่องทางเดียวเท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก http://www.ardothailand.com แล้วดำเนินการกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องในใบสมัคร พร้อม แนบไฟล์เอกสารหลักฐานตามข้อ 4 ส่งมาที่ E-mail address : [email protected] บัดนี้-18พ.ค.65 (หากตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นเป็นเท็จ ไม่ตรงตาม ความจริง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครสอบ เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบในครั้งนี้) โทร.0-2278-1837

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ