สรรพากรนครปฐม รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช.บัดนี้-10พ.ค.65

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤษภาคม 2565

สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา
ปฏิบัติงานที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาใน สังกัด
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินที่ ได้รับ ในแต่ละเดือน 11,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างเมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(2) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
(3) มีคุณธรรม จริยธรรม
(4) มีจิตสำนึกบริการ
(5) มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง
(6) มีมนุษยสัมพันธ์ และความสามารถในการติดต่อประสานงาน
(7) มีความกระตือรือร้น
(8) มีความละเอียด รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
(9) มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ในวันราชการภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 เลขที่ 123 หมู่ 9 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ