ประชาสัมพันธ์สุโขทัย รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี ตัดต่อภาพ-วิดีโอได้

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 พฤษภาคม 2565

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
-มีทักษะการเขียนข่าว เมีทักษะความสามารถในการถ่ายภาพนิ่ง และ ภาพเคลื่อนไหว (Video)
-สามารถออกแบบภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop หรือ Adobe illustrator และสามารถตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Lightroom ได้
– สามารถตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere pro หรือโปรแกรมตัดต่อวิดีโออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
-มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตผลงานสื่อ ประเภหวิดีโอ และสื่อมัลติมีเดีย เพื่อการ ประชาสัมพันธ์
– สามารถดูแลเว็บไซต์ และนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นปัจจุบันได้
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Word, PowerPoint เป็นต้น

วันเวลารับสมัครและสถานที่รับสมัคร
รับสมัครระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ชั้น 1 ถนนนิกรเกษม อ้าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ในวันราชการ ผู้ที่สนใจ ติดต่อขอรับใบสมัครเข้ารับรับการคัดเลือกได้ด้วยตนเอง หรือสอบถาม รายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5561-2286

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ