ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ รับสมัครแพทย์แผนไทย-ผช.พยาบาล-ตำแหน่งอื่นๆ

 

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 11 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤษภาคม 2565

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2565
(งบประมาณส่วนงาน)

ตำแหน่งที่ 1 แพทย์แผนไทย เลขประจำตำแหน่ง (2)7-3044 สังกัดสาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประเภท เวชกรรมไทย

ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2)7-3037 สังกัดงานประกันคุณภาพการศึกษา
อัตราค่าจ้าง 20,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ตำแหน่งที่ 3 ผู้ปฏิบัติงานช่าง(ปวส.) เลขประจำตำแหน่ง (2)7-2995 สังกัดงานซ่อมบำรุง
อัตราค่าจ้าง 14,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ตำแหน่งที่ 4 ผู้ช่วยพยาบาล เลขประจำตำแหน่ง (2)7-3200 , (2)7-3201 , (2)7-3202 , (2)7-3204 , (2)7-3206 , (2)7-3195 สังกัดฝ่ายการพยาบาล
อัตราค่าจ้าง 11,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือ คุณวุฒิอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่านี้ และมีความรู้ความสามารถและความ ชำนาญงานในหน้าที่

ตำแหน่งที่ 5 พนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (2)7-3045 สังกัดสาขาวิชารังสีวิทยา
อัตราค่าจ้าง 10,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ตำแหน่งที่ 6 พนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (2)7-3081 สังกัดงานซักฟอก
อัตราค่าจ้าง 10,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 – 12 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ (08.00 – 16.00 น.) ณ งานทรัพยากรบุคคล อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 6 ฝั่ง B ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-502-2308 ( ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ