ธนารักษ์นครราชสีมา รับสมัครเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ป.ตรี 2-9พ.ค.65

 

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 2-9 พฤษภาคม 2565

จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000.-บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ จัดผลประโยชน์ จะต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ จัดผลประโยชน์ ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ในการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้า
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ