อบจ.ศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.3-12พ.ค.65

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 11 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) 9 อัตรา ดังนี้

  • (1) ผู้ช่วยนายช่างโยธา 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.(อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ)
  • (2) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 2 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.(อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ)
  • (3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักช่าง 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.(อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ)
  • (4) ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก ในสาขาวิชา หรือทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้
  • (5) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.(อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ)
  • (6) บุคลากรสนับสนุนการสอน โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม 1 อัตรา วุฒิ ปวช. ด้านการเงินและบัญชี และมีความสามารถใน การใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ) 2 อัตรา ดังนี้

  • พนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองสาธารณสุข 2 อัตรา : ไม่จำกัดวุฒิ มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากนายจ้างเดิม หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย

รับสมัครบัดนี้-12พ.ค.65 โดยขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 หรือสอบถามรายละเอียด ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4581-4676 และหมายเลข 0-4581-4677 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ