กรมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ รับสมัครพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-28พ.ค.65

 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา

  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ 2 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานเลขานุการกรม (กรุงเทพ) วุฒิ ปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • นายช่างรังวัด กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 2 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน กองวิศวกรรมบริการ (กรุงเทพ) และสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 (พิษณุโลก) วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาช่างโยธา
  • นายช่างเครื่องกล กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 1 อัตรา กองวิศวกรรมบริการ (กรุงเทพ) วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
  • นายช่างเทคนิค กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 1 อัตรา สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 1 (สงขลา) วุฒิ ปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
  • นายช่างโยธา กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 1 อัตรา กองวิศวกรรมบริการ (กรุงเทพ) วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาช่างโยธา
  • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 1 อัตรา กองวิศวกรรมบริการ (กรุงเทพ) วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างยนต์ หรือสาขาวิชาช่างกลโรงงาน และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 1 อัตรา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้-28พ.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://dpim.thaijobjob.com

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ