สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฯ รับสมัครบรรจุเป็นผอ.-เจ้าหน้าที่ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้- 30เม.ย.65

 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน เงินเดือน 60,000 บาท ขึ้นไป

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

1. ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ 1 อัตรา สังกัดกลุ่มงานอำนวยการ อัตราเงินเดือน ตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป

สวัสดิการ เช่น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เบิกค่าเล่าเรียนบุตร สิทธิค่ารักษาพยาบาลใกล้เคียง กับราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น


สถานที่ปฏิบัติงาน

  • สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานใหญ่องครักษ์ จ.นครนายก (สถานที่ปฏิบัติงานหลัก)
  • สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  • สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานคลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานไม่น้อยกว่า 14 ปี ในระดับปริญญาตรี หรือ ไม่น้อยกว่า 12 ปี ในระดับปริญญาโท หรือ ไม่น้อยกว่า 10  ปี ในระดับปริญญาเอก
  • เคยดำรงตำแหน่งบริหารระดับต้นหรือตำแหน่งบริหารที่เทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • หากมีประสบการณ์ในการบริหารงานหรือปฏิบัติงานด้านต่อไปนี้อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่
  • กฎหมาย หรือวิเทศสัมพันธ์ หรือการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ หรือการรักษาความปลอดภัย ด้านนิวเคลียร์ และเคยผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการบริหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหา ให้คำปรึกษา แนะนำ วางแผน กำกับดูแล และบริหารงานของฝ่ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ