กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครพนักงานการเงินและบัญชี วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-8พ.ค.65

 

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้านการเงินและบัญชี 1 อัตรา กองคุ้มครองชากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี ค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อเดือน

  • วุฒิ ป.ตรีสาขาวิชาการบัญชี  บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint], E-mail และ Internet โดยสามารถสืบค้นข้อมูล พิมพ์และบันทึกข้อมูลเอกสารได้ดี รวมถึงสามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชีได้ดี
  • มีความสามารถในการวิเคราะห์ ข้อมูลตัวเลข ประมวลผลในเชิงสถิติ ข้อมูลโครงการ การบริหาร จัดการข้อมูลและการสื่อสาร ทางด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง ได้ดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

ส่ง Resume และ Transcript มาที่อีเมล [email protected] (ติดต่อสอบถาม 02 6219849 ต่อ 9645) รับสมัครบัดนี้-8พ.ค.65

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ