ทปอ.อนุโลม ตรวจข้อสอบ GAT ให้ นร.ที่ไม่ได้ฝนเลขชุด 1,285 แผ่น

ทปอ.อนุโลมนำกระดาษคำตอบที่ไม่ได้ฝนเลขชุดทั้งหมด 1,285 แผ่น มาดำเนินการตรวจให้คะแนน เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกที่มีการฝนชุดแบบทดสอบบนกระดาษคำตอบจึงอาจมีผู้ที่ไม่ระมัดระวังในการฝนเลขชุดแบบทดสอบ

เมื่อวันที่​ 25​ เม.ย.2565 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ออกประกาศ เรื่อง การอนุโลมกรณีลืมฝนชุดแบบทดสอบบนกระดาษคำตอบในการสอบ TCAS65 เนื่องจากสถิติการสอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 2565 ในรายวิชา GAT/PAT และวิชาสามัญที่ได้จัดสอบไปในช่วงวันที่ 12-20 มี.ค.2565 พบว่ามีกระดาษคำตอบจำนวน 1,285 แผ่น จากทั้งสิ้น 1,341,645 แผ่น คิดเป็นร้อยละ 0.096 ที่ไม่สามารถตรวจให้คะแนนได้ เนื่องจากการไม่มีการฝนชุดแบบทดสอบบนกระดาษคำตอบ แม้ว่า ทปอ.ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้เข้าสอบตลอดมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. การประกาศเตือนเป็นข้อความและแบนเนอร์ ทางเว็บไซต์ และ Facebook: mytcas.com
2. การระบุในคู่มือผู้เข้าสอบเตือนการฝนชุดแบบทดสอบ
3. การระบุในคำอธิบายวิธีทำแบบทดสอบในหน้าที่ 2 ของแบบทดสอบว่า
4. ใช้ดินสอดำเบอร์ 2B ระบายเลขชุดแบบทดสอบที่ได้รับลงบนกระดาษคำตอบให้ถูกต้อง โดยการระบุคำสั่งในกระดาษคำตอบ ให้นักเรียนระบายเลขที่ชุดแบบทดสอบลงในกระดาษคำตอบนี้ให้ถูกต้อง
5. การแสดงกระดาษคำตอบให้ผู้เข้าสอบทราบใน Exam Blueprint บนเว็บไซต์ mytcas.com ก่อนการสอบ
6. การให้ผู้เข้าสอบเขียนเลขที่ชุดแบบทดสอบลงในใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ เพื่อเตือนว่ามีแบบทดสอบมากกว่า 1 ชุดและต้องฝนลงในกระดาษคำตอบด้วย

ทั้งนี้ ทปอ.มีความเห็นใจและเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้เข้าสอบที่ลืมฝนชุดแบบทดสอบไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม และเนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกที่มีการฝนชุดแบบทดสอบบนกระดาษคำตอบจึงอาจมีผู้ที่ไม่ระมัดระวังในการฝนเลขชุดแบบทดสอบ คณะกรรมการดำเนินงาน TCAS จึงมีมติให้อนุโลมนำกระดาษคำตอบที่ลืมฝนชุดแบบทดสอบทั้งหมดมาดำเนินการตรวจให้คะแนนตามเลขชุดแบบทดสอบที่ได้ระบุไว้ บนใบเซ็นต์ชื่อผู้เข้าสอบโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เม.ย.2565

 

ข่าวจาก : thaipbs

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ