หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.บัดนี้-6พ.ค.65

 

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา 

  • พนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริการ เพศชายหรือเพศหญิง 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 2,000 บาท วุฒิ ปวช. สาขาการบัญชี
  • ช่างสี กลุ่มงานเทคนิค เพศชาย 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 2,000 บาท วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในงาน ที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน/บริษัท/ห้างร้าน)
  • ช่างปูน กลุ่มงานเทคนิค เพศชาย 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 2,000 บาท วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในงาน ที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน/บริษัท/ห้างร้าน)
  • ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น กลุ่มงานเทคนิค เพศชาย 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 2,000 บาท วุฒิ ปวช. สาขาช่างไฟฟ้า หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณี ที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (มีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน/ บริษัท/ห้างร้าน)

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ กองกำลังพล กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน บัดนี้-6พ.ค.65 เวลา 08.30 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ