กรมส่งกำลังบำรุงทหาร รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. 27เม.ย.-3พ.ค.65

 

กรมส่งกำลังบำรุงทหาร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ตั้งแต่ 27 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2565

กรมส่งกำลังบำรุงทหาร รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง พนักงานบริการ กรมส่งกำลังบำรุงทหาร กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา
คุณวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า, มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ, และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และค่าครองชีพพนักงานราชการ ให้เป็นไปตามประกาศกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558

ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่ 27 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 0830 – 1600 ณ กองกลาง กรมส่งกำลังบำรุงทหาร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร. 0 2572 1413 ในวัน และเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ