รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-29เม.ย.65

 

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน ตั้งแต่วันที่ 20-29 เมษายน 2565

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครงาน ระดับปฏิบัติการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา (อัตราเงินเดือน 16,530 บาท )

คุณสมบัติ
1. ปริญญาตรี การบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร การเงิน การจัดทำงบประมาณ รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
3. ทักษะการบันทึกรายการบัญชีผ่านโปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์ ERP
4. ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
5. ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
6. ความคิดเชิงวิเคราะห์
8. ความละเอียดรอบคอบ
9. การสือสารอย่างมีประสิทธิภาพ
10. ความยึดมั่นในคุณธรรม

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 – 29 เมษายน พ.ศ. 2565 ทาง www.srtet.co.th

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ