สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ รับสมัคร จนท.ผลิตสื่อ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตัดต่อคลิปได้

 

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงาน (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง

ค่าตอบแทน เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติ

• มีความสามารถในการจับประเด็น วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างสรรค์เป็นบทโทรทัศน์บทสารคดี บทวิทยุ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
• มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมตัดต่อและโปรแกรมกราฟฟิกได้เป็นอย่างดี
• มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น สนใจค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
• มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีม หากมีประสบการณ์ทางด้านงานสารคดี ภาพยนตร์โฆษณา บันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง บันทึกเสียง กราฟฟิกดีไซน์ หรือสิ่งพิมพ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานการสมัคร
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
• สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา (Transcript) 1 ฉบับ
• รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป

*** หมดเขตการรับสมัครในวันที่ 29 เมษายน 2565 ***
*** ยื่นเอกสารสมัครงานด้วยตนเอง ***
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ. ราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทม.
โทร. 02-2812505

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ