กรมกิจการสตรีฯ รับสมัครนักจิตวิทยา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-10พ.ค.65

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักจิตวิทยา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤษภาคม 2565

กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงาน

ตำแหน่งนักจิตวิทยา ปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาจิตวิทยา
2.อายุระหว่าง 20 – 45 ปี หากเป็นเพศชายต้องได้รับการยกเว้นหรือพ้นภาระทางทหารแล้ว
3.เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
4.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft office ได้
5 มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นเป็นอย่างดี

การรับสมัคร ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ทาง E-mail : [email protected] ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
สอบถามรายละเอียดเพิมเติม โทร 02659-6728, 081934-0906 เวลา 9.00 – 16.00 น.

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ