กรมทางหลวงชนบท รับสมัครนายช่างโยธา วุฒิ ปวส.บัดนี้-29เม.ย.65

 

สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างโยธา 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-29 เมษายน 2565

สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในสำนักบำรุงทาง จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร นายช่างโยธา (4 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ :
1. มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และ Internet
2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานในลักษณะการประสานงานและการทำงานเป็นทีมได้ดี
3. มีวินัยตรงต่อเวลาและมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน
4. สามารถทำงานนอกเวลาได้
5. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคลเป็นอย่างต่ำ
6. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดต่อเนื่องอย่างน้อย 1 เดือน
อัตราเงินเดือน : 11,500 บาท
วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา ก่อสร้าง สำรวจ โยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่ต้องยื่นในวันสมัคร :
1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1×1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา และสำเนาใบประกาศนียบัตร อย่างละ 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร 1 ฉบับ

สมัครด้วยตนเอง : กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร. 02-551-5207
ระยะการเปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 21 – 29 เมษายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก : คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ คุณจิรายุ 094-676-3334 (ในวันและเวลาราชการ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ