สรรพากรแพร่ รับสมัครธุรการ วุฒิ ปวช.25-29เม.ย.65

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 25-29 เมษายน 2565

สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ ครั้งที่ 1 /2565 (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่งพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่และสำนักงานสรรพากร พื้นที่สาขาในสังกัด อัตราว่างที่จ้างครั้งแรก 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400.- บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000.- บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับแต่ละเดือน 11,400.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา จาก สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครสอบคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2565 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น 2

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ