สำนักอุทยานแห่งชาติ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ป.ตรี บัดนี้-22เม.ย.65

 

สำนักอุทยานแห่งชาติ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 18-22 เมษายน 2565

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ)

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี) 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเป็นผู้ได้รับวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม

วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินสามารถยื่นใบสมัครได้ทางไปรษณีย์ หรือสมัคร ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตาม ข้อ 3.2 ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 และใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักอุทยานแห่งชาติ http://portal.dnp.go.th/p/nationalpark โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ