โรงพยาบาลม.อุบลฯ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย บัดนี้-29เม.ย.65

 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 เมษายน 2565

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน (จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้)
สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 16,100 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 29 เมษายน 2565
ให้ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ http://workload.cmp.ubu.ac.th/HRCMP แล้วเลือกเมนูสมัคร งานออนไลน์

ประกาศฉบับที่ 2
ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมปฏิบัติงาน (จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้)

สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถาบันที่ ก.พ.
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 16,100 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 29 เมษายน 2565
ให้ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ http://workload.cmp.ubu.ac.th/HRCMP แล้วเลือกเมนูสมัคร งานออนไลน์

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ