รพ.น่าน รับสมัครพยาบาล-ลูกจ้างรายวันตำแหน่งอื่นๆ บัดนี้-6พ.ค.65

 

โรงพยาบาลน่าน รับสมัครลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 พฤษภาคม 2565

  • พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 745 บาท เพศชาย/หญิง (ชายต้องพ้นภาระทางทหาร สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น) ได้รับวุฒิปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
  • พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 360 บาท เพศชาย/หญิง (ชายต้องพ้นภาระทางทหาร สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 สามารถปฏิบัติงานในเวรบ่าย (16.30-24.00 น.) และเวรดึก (24.00-8.30 น.) ได้ หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • พนักงานห้องผ่าตัด 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 360 บาท เพศชาย (ต้องพ้นภาระทางทหาร สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น) อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์ ได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 สามารถปฏิบัติงานในเวรบ่าย (16.30-24.00 น.) และเวรดึก (24.00-8.30 น.) ได้ หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • พนักงานเปล 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 360 บาท เพศชาย (ต้องพ้นภาระทางทหาร สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น) อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ ม.3/ม.6  สามารถปฏิบัติงานในเวรบ่าย (16.30 – 24.00 น.) และเวรดึก (24.00 – 8.30 น.) ได้

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) บัดนี้-6พ.ค.65 ได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้

  • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารสิริเวชรักษ์ ชั้น 4 ในวันและเวลาราชการ
  • พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครจาก www.nanhospital.go.th กรอกข้อมูลให้ถูกต้องเรียบร้อย ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร โดยจะต้องจัดส่งมาทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น
  • สมัครออนไลน์ โดยสแกน QR Code แนบท้ายประกาศนี้ หลังจากนั้นพิมพ์แบบฟอร์ม ใบสมัครจาก www.nanhospital.go.th กรอกข้อมูลให้ถูกต้องเรียบร้อยครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร โดยจะต้องจัดส่งมาทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้น หมายเหตุ 1. ผู้ที่สมัครงานตาม ข้อ 3.1.2 และ ข้อ 3.1.3 จะต้องส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันปิดรับสมัคร 3 วันทำการ หากได้รับเอกสารหลังจากวันปิดรับสมัคร ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก ครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และเมื่อเอกสารถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วให้ผู้สมัครติดตามสถานะการจัดส่งเอกสาร สมัครงาน เมื่อปลายทางรับเอกสารแล้ว กรุณาติดต่อกลับหมายเลข 0 5471 9000 ต่อ 1409 กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลน่าน (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อตรวจสอบผลการสมัครทุกครั้ง

ที่อยู่ในการจัดส่ง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (สมัครงานตำแหน่ง ระบุชื่อตำแหน่ง.) เลขที่ 1 ถนนวรวิชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ