กรมศิลปากร รับสมัครนักวิเทศ(ป.ตรี)-ธุรการ(ปวช.)บัดนี้-24เม.ย.65

 

กรมศิลปากร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ 24 เมษายน 2565

กรมศิลปากร รับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนโบราณคดี)

1. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์
– มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพาณิชยการ
– มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ บัดนี้ถึง 24 เมษายน 2565 ในวัน เวลา ราชการ 08.30 – 16.00 น. โทรศัพท์ 02 1642531 โดยไม่เสีย ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบใดๆ ดังนี้
5.1 ยื่นสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กรมศิลปากร (อาคารเทเวศร์) สำนักบริหารกลาง กลุ่มแผนงาน โครงการและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 เลขที่ 81/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
5.2 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน ผ่านทาง ไปรษณีย์ ส่งถึง กลุ่มแผนงาน โครงการและวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 4 กรมศิลปากร (อาคารเทเวศร์) เลขที่ 81/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300 (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครแนบท้ายประกาศนี้) โดยยึดวันตราไปรษณีย์ต้นทาง เป็นวันที่สมัคร (วงเล็บมุมซองด้านล่างว่าสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว)
5.3 ยื่นใบสมัครผ่านทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมลล์) สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งเอกสารการสมัครงานไปยัง E-mail : [email protected] หรือทาง [email protected] การสมัครจะสมบูรณ์เมื่อท่านได้รับการตอบรับยืนยันผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ