เริ่มแล้ว! ขนส่งใช้เกณฑ์ใหม่ วัดควันดำจากท่อไอเสีย เกินปรับ5,000บาท

กรมการขนส่งทางบก เริ่มใช้เกณฑ์ตรวจรถควันดำจากท่อไอเสียใหม่ซึ่งเข้มงวดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2565 เป็นต้นไป หากเกินค่าที่กำหนด ปรับ 5,000 บาท พร้อมพ่น “ห้ามใช้” หากไม่มั่นใจรีบนำรถไปตรวจสภาพก่อนได้เลย ไม่เสียค่าใช้จ่าย

รถควันดำรอดยาก กรมการขนส่งทางบกเริ่มใช้เกณฑ์ตรวจควันดำจากท่อไอเสียใหม่ที่มีความเข้มงวดมากขึ้น ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษ และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จากรถยนต์ ดังนี้

  • การตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องวัดควันดำระบบวัดความทึบแสง ขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระ ค่าควันดำสูงสุดต้องไม่เกินร้อยละ 30 จากเดิมร้อยละ 45
  • การตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องวัดควันดำระบบกระดาษกรอง ขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระ ค่าควันดำสูงสุดต้องไม่เกินร้อยละ 40 จากเดิมร้อยละ 50

ซึ่งเกณฑ์การตรวจควันดำใหม่ได้เริ่มบังคับใช้กับรถที่มาดำเนินการตรวจสภาพรถก่อนจดทะเบียน หรือตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีประจำปีที่สำนักงานขนส่ง และสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) แล้วทุกแห่ง

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกจะจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจวัดควันดำจากท่อไอเสียของรถบรรทุก รถโดยสาร ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจะเพิ่มความถี่ในการตั้งด่านตรวจวัดควันดำทั่วประเทศ โดยเฉพาะบนถนนสายหลักและสายรองที่เข้า-ออกกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หากเจ้าหน้าที่พบว่าค่าควันดำเกินกว่าเกณฑ์ใหม่ที่กำหนดจะถูกปรับสูงสุด 5,000 บาท และสั่งห้ามใช้รถด้วยการพ่นข้อความ “ห้ามใช้” จนกว่าเจ้าของรถจะแก้ไขสภาพเครื่องยนต์ไม่ให้มีค่าควันดำเกินกำหนด รวมถึงต้องนำรถไปตรวจสภาพอีกครั้ง จึงสามารถนำรถกลับมาใช้งานต่อได้

อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชน และผู้ประกอบการขนส่ง หากไม่แน่ใจว่ารถยนต์ที่ใช้งานมีค่าควันดำเกินกว่าเกณฑ์ใหม่หรือไม่ สามารถไปตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 สำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักงานขนส่งสาขา และสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ทั่วประเทศ

ดังนั้น เพื่อเป็นการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เจ้าของรถและผู้ประกอบการขนส่ง โดยเฉพาะรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล ควรบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ปรับแต่งเครื่องยนต์เพื่อให้เกิดควันดำ รวมถึงลดพฤติกรรมการขับขี่ที่อาจก่อให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่เกิดจากยานพาหนะ

 

ข่าวจาก : kapook

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ