สำนักงาน ก.พ.ร.รับสมัครผู้ตรวจสอบภายใน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-21เม.ย.65

 

สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 เมษายน 2565

คณะกรรมการอำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ตรี ทางพาณิชยศาสตร์ การบัญชี หรือวุฒิ
การศึกษาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน
(2) มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 1 ปี และหากมีวุฒิบัตร CPA หรือ CIA จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
(3) มีทักษะสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษ
(4) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 เมษายน 2565

สถานที่รับสมัคร
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 4 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 08 6328 7302, 02 141 8998 โทรสาร 02 143 7909 ในวันและเวลาราชการ หรือ E-mail: [email protected]

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ