อุทยานแห่งชาติดอยภูคา รับสมัครนักวิชาการแผนที่ฯ ป.ตรี บัดนี้-19เม.ย.65

 

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 เมษายน 2565

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย 1 อัตรา อัตราค่าจ้างรายเดือน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยี ภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศทางภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือคุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาและทางใด ทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ งานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยภูคา ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ