ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ รับสมัคร จนท.บริหารการประชุม ป.ตรี บัดนี้-20พ.ค.65

 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนบริหารการประชุม (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา

  • (1) มีอายุตั้งแต่ 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
  • (2) วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
  • (3) อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 16,000 บาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร และโครงสร้าง เงินเดือนของ ธพส.

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

  • 1. สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนา สินทรัพย์ จำกัด เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น. เว้นวันหยุด ราชการ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected]
  • 2. สมัครทางเว็บไซต์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (www.dad.co.th) หัวข้อ “สมัครงาน
  • 3. สอบถามรายละเอียดการสมัครงานได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2142 2285

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ