ม.ศิลปากร รับสมัครนักตรวจสอบภายใน ป.ตรี บัดนี้-12พ.ค.65

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤษภาคม 2565

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ตำแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปครบตามข้อ 16 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 2.2 ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านสาขาการบัญชี การเงิน
ธุรกิจวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่มีหน่วยกิตทางด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
2.3 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
2.4 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถ download ใบสมัครได้ที่ www.president.su.ac.th/personnel หรือ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ