สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์เพชรบุรี รับสมัครนิติกร ป.ตรี บัดนี้-19เม.ย.65

 

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมาเอกชน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 เมษายน 2565

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นิติกร และพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งสถาปนิก จากเงินรายได้เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ ประเภท ค.

1. ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
2. พนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่ง นิติกร
เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

ตำแหน่ง สถาปนิก
จ้างจากผู้มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมในการปฏิบัติงาน เป็นผู้ได้รับวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด สามารถทำงานภาคสนามและพื้นที่เสี่ยงภัยได้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานได้ที่ ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี เลขที่ 493/29 ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ และสามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : [email protected]

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ