การยางฯสาขาท้ายเหมือง รับสมัครนักวิชาการเงินฯ ป.ตรี บัดนี้-20เม.ย.65

 

การยางแห่งประเทศไทยสาขาท้ายเหมือง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 8-20 เมษายน 2565

การยางแห่งประเทศไทยสาขาท้ายเหมือง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานทดแทนในตำแหน่งที่ว่าง (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท โดยไม่ผูกพันในการรับเข้าเป็นพนักงาน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ซึ่งได้ศึกษา วิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่การยางแห่งประเทศไทยกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้หรือ
2. ได้รับปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ หรือทางอื่นที่การยางแห่งประเทศไทยกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแห่งนี้ได้
3. มีความรู้ ความสามารถในงานวิชาการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่การ
4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้ในการ – ปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน หน้าที่
6. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ การยาง แห่งประเทศไทยสาขาท้ายเหมือง เลขที่ 87 หมู่ที่ 7 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2565 ในวันและ เวลาราชการ ณ แผนกธุรการและพัสดุ การยางแห่งประเทศไทยสาขาท้ายเหมือง หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0 7646 1535

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ