การรถไฟฯ รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ม.3 19-27เม.ย.65

 

สำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน ทำหน้าที่พนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 19-27 เมษายน 2565

สำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ การรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน

* ทำหน้าที่พนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน) ที่ กองวิจัยแผนพัฒนาและสารสนเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 336.- บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 ไม่จำกัดเพศ มีสัญชาติไทย ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเรียน ร.ด. จบปีที่ 3 แล้ว
1.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
1.3 คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
1.4 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.5 ไม่เคยถูกลงโทษ ปลดออก ไล่ออก ตามระเบียบหรือข้อบังคับการรถไฟฯ และที่อื่น
1.6 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
1.7 มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ ชั้น 1 บริเวณลานจอดรถสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) ถนนเลียบคลองผดุงกรุงเกษม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2220-4625

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ