สำนักประชาสัมพันธ์เขต2 อุบลฯ รับสมัครนักสื่อสารมวลชน ป.ตรี 18-22เม.ย.65

 

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน ตั้งแต่วันที่ 18-22 เมษายน 2565

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน 1 อัตรา อัตราจ้าง/เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

คุณสมบัติทั่วไป
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ในวันรับสมัคร
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
2.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำ ผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.6 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
2.7 มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการสื่อสารมวลชน
2.8 มีมนุษยสัมพันธ์ดี

วัน เวลา รับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 22 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 เลขที่ 145 หมู่ที่ 10 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแมอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ได้ด้วยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 4528 1880

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ