ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ลพบุรี) รับสมัครช่างประณีตศิลป์ วุฒิ ปวช.18-22เม.ย.65

 

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ลพบุรี) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างประณีตศิลป์ ตั้งแต่วันที่ 18-22 เมษายน 2565

ศูนย์การทหารปืนใหญ่ รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ตำแหน่ง ช่างประณีตศิลป์ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (อัตราค่าตอบแทนรายเดือนๆ ละ 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท)

คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต) จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุม ของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้ คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิในการบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
2.2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ เขียนตัวหนังสือ และแผ่นใส ออกแบบต้นร่าง เขียนแบบ ภาพ ทางสถิติ และภาพทางนิทรรศการ เขียนตัวหนังสือและภาพด้วยสีบนวัสดุต่างๆ และงานศิลป์อื่นๆ2.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
รับสมัคร ในวันที่ 18 – 22 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (0830 ถึง 1530) ณ กองบัญชาการ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี (บริเวณหน้าร้านกาแฟ ณ ลานโอริสฮอลล์ ด้านข้างกองบัญชาการฯ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ