กรมกิจการเด็กฯ รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ ป.ตรี 18-22เม.ย.65

 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 18-22 เมษายน 2565

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2565 (ส่วนกลาง) (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา  ค่าตอบแทน 18,000 บาท
ณ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต
2. มีประสบการณ์ในงานด้านประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารองค์กร ไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์ และแฟ้มผลงาน (Portfolio) แนบมาพร้อมใบสมัคร)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทางไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยให้ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุ เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น เป็นผู้ส่งเอกสารด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 เมษายน 2565 โดยกรอก รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และเขียนที่มุมซองให้ชัดเจนว่า “สมัครสอบพนักงานราชการ” ส่งไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมกิจการเด็กและเยาวชน 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
ทั้งนี้ จะถือวันและเวลาที่ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันที่ สมัครสอบ และเอกสารที่ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุต้นทางประทับตรารับฝากก่อนวันที่ 18 เมษายน 2565 และหลังวันที่ 22 เมษายน 2565 จะไม่ได้รับการพิจารณา

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ