โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ว่าที่พันโทหญิง คุณหญิงสิริกานดา ทิพยวชิราภักดิ์

วันที่ 5 เมษายน 2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 129 นาย

– ว่าที่พันโทหญิง คุณหญิงสิริกานดา ทิพยวชิราภักดิ์ เป็น พันโทหญิง

– ว่าที่ร้อยโท นเรนทรวีรสีห์ บดินทรวชิรภักดิ์ เป็น ร้อยโท

– ว่าที่ร้อยโท ราเชนทรสุรสีห์ วชิรเทวาภิภักดิ์ เป็น ร้อยโท

ทั้งนี้สามารถอ่านรายชื่อข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับพระราชทานยศทั้งหมดที่นี่คลิก

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ