เงินอุดหนุนบุตร เม.ย.65 เช็คเลยมีผู้ได้สิทธิกี่คน เป็นเงินเท่าไร





เงินอุดหนุนบุตร 600 บาทเตรียมโอนวันที่ 8 เม.ย.นี้ เช็คเลยมีผู้มีสิทธิรับเงินกี่คน คิดเป็นจำนวนเงินกี่บาท พร้อมแนะช่องทางการรับเงินและตรวจสอบสถานะสิทธิ

เงินอุดหนุนบุตรเดือนเมษายน 2565 หรือ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนเมษายน 2565 เตรียมโอนเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 จำนวน 600 บาท โดยในเดือนนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิส่งเบิกทั้งหมด 2,352,925 ราย จำนวนเงิน 1,482,975,200 บาท

ทั้งนี้จะมีการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

  • ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2565)
  • ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนฯ ก่อนวันที่ 25 มีนาคม 2564
  • กรณีจ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะสิทธิได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโทร 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.)
  • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อแนะนำ 

  • หมั่นตรวจสอบข้อมูลในระบบตรวจสอบสิทธิเป็นประจำ
  • หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)
  • หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนว่าใช้งานได้หรือไม่

 

ข่าวจาก : ฐานเศรษฐกิจ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ