กรมการข้าว รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี31อัตรา

 

กรมการข้าว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.***

  • นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 7 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  • นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท วุฒิ ป.ตรีในทุกสาขาวิชา
  • นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท วุฒิ ป.ตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท วุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
  • เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 11 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท วุฒิ ปวส.ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอน ปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  • นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 6 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท วุฒิ ปวส.ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้-26เม.ย.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอนการสมัคร ที่เว็บไซต์ https://ricethailand.thaijobjob.com

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการข้าว เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ