กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครสอบบรรจุเป็นนายสิบ 25-29เม.ย.65

 

กรมพลาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประเภทบุคคลที่จะรับสมัคร

 • บุคคลพลเรือนชาย
 • ทหารกองหนุน ได้แก่ทหารกองประจำการที่ปลดประจำการแล้ว และผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 – 5

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • เสมียน 1 อัตรา
 • เสมียนบัญชีคุม 1 อัตรา
 •  พลขับรถ 1 อัตรา (เฉพาะทหารกองหนุน)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ตำแหน่ง เสมียน และเสมียนบัญชีคุม

 • วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามแผน การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 • ต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
 • สามารถพิมพ์ดีด และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

ตำแหน่ง พลขับรถ

 • วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามแผน การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
 • รับสมัครเฉพาะทหารกองหนุน รวมทั้งทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก ที่สมัครใจขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ ประจำปี 2563 ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และไม่เกิน 30 ปี
 • ต้องมีความรู้ความสามารถในการซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
 • สามารถขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ จากกรมการ ขนส่งทางบก หรือใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหาร จากกรมการขนส่งทหารบก หรือมีหนังสือรับรอง ผลการทดสอบการขับขี่รถยนต์ทหาร จากกรมการขนส่งทหารบก ทั้งนี้ ขอให้นำใบอนุญาตขับรถยนต์ทุกประเภท (ถ้ามีมากกว่าหนึ่งประเภท) มายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครภายในวันที่รับสมัครด้วย

สมัครสอบด้วยตนเองเท่านั้น 25-29เม.ย.65 เวลา 08.00 – 16.00 นาฬิกา ณ สโมสรนายทหาร กรมพลาธิการทหารบก (แยกสนามบินน้ำ) ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ