ศาลอุทธรณ์ รับคดี มาสด้า CX-5 น้ำดัน เป็นคดีกลุ่ม

ศาลอุทธรณ์ รับคดี มาสด้า CX-5 น้ำดัน เป็นคดีกลุ่ม

เมื่อวันที่ 6 เมษายน สภาองค์กรผู้บริโภค เปิดเผยว่า ศาลอุทธรณ์ รับคดี ‘มาสด้า CX-5 สกายแอคทีฟ – ดีเซล’ เป็นคดีกลุ่ม หลังผู้เสียหายร้องเครื่องยนต์มีปัญหา

จากกรณี เมื่อปี 2562 ตัวแทนผู้ซื้อรถยนต์มาสด้า ซีเอ็กซ์ – 5 (Mazda CX – 5) รุ่นสกายแอคทีฟ (Skyactiv) เครื่องยนต์ดีเซล ได้ยื่นฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่ม บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กรณีขายรถยนต์ที่มีความชำรุดบกพร่อง ไม่ได้มาตรฐาน โดยศาลแพ่งกรุงเทพใต้ มีคำสั่งรับเป็นคดีแบบกลุ่ม ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2563 แต่ทางบริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์นั้น

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ภัทรกร ทีปบุญรัตน์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) สภาองค์กรของผู้บริโภค ระบุว่า ศาลอุทธรณ์ มีคำสั่งรับคดีดังกล่าวเป็นคดีแบบกลุ่มแล้ว โดยการฟ้องคดีในลักษณะดังกล่าวมีข้อดีคือ ทำให้ผู้เสียหายจากการซื้อหรือใช้งานรถยนต์มาสด้าซีเอ็กซ์ – 5 รายอื่นที่ไม่ใช่โจทก์ สามารถเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มเพื่อร่วมฟ้องคดีได้ และเมื่อเกิดการพิจารณาคดีจนมีบทลงโทษแล้ว กลุ่มสมาชิกทั้งหมดจะได้รับการชดเชยเยียวยาอย่างเท่าเทียมกัน

หลังจากมีคำสั่งรับเป็นคดีกลุ่มแล้ว ศาลจะออกประกาศเชิญชวนให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการซื้อหรือใช้รถยนต์มาสด้าซีเอ็กซ์ – 5 เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม ทั้งนี้ หากศาลออกประกาศและมีรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมเป็นสมาชิก ในการฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มแล้ว สภาองค์กรของผู้บริโภคจะประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ผู้บริโภคทราบโดยเร็ว

สำหรับเหตุผลที่ศาลรับเป็นคดีกลุ่ม เนื่องจากมองว่าแม้ลักษณะของความเสียหายของผู้เสียหายแต่ละรายจะแตกต่างกัน แต่มีลักษณะอาการสำคัญที่ตรงกัน ซึ่งเป็นความชำรุดบกพร่องที่เกิดจากการผลิต ถือเป็นสินค้าด้อยคุณภาพ ไม่ได้มาตรฐาน และเป็นสินค้าไม่ปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 นอกจากนี้ หากดำเนินคดีแบบปกติจะทำให้เกิดความยุ่งยากและไม่สะดวก เพราะจะมีปริมาณคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลเป็นจำนวนมาก อาจทำให้ผลคำพิพากษาในแต่ละคดีมีความแตกต่างกัน จึงเห็นว่าการรับเป็นคดีแบบกลุ่มจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินคดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคทั่วไปด้วย

สภาองค์กรผู้บริโภคยังเปิดเผยบทสัมภาษณ์ของ เอก ชัยวงษ์วิบูล ผู้เสียหายจากการซื้อรถยนต์มาสด้าซีเอ็กซ์ – 5 เล่าว่า กลุ่มผู้เสียหายมีการรวมตัวกันตั้งแต่ประมาณปี 2561 โดยเริ่มจากมีคนโพสต์ในกลุ่มเฟซบุ๊กผู้ใช้มาสด้าซีเอ็กซ์ – 5 ว่า ประสบปัญหา “น้ำดัน” คือน้ำจากระบบหล่อเย็นรั่วออกมาตรงบริเวณเครื่องยนต์ และปรากฏว่ามีสมาชิกในกลุ่มจำนวนมากกว่า 1,000 ราย ที่ประสบปัญหาในลักษณะเดียวกัน ทั้งที่ใช้งานรถยนต์เพียง 60,000 – 100,000 กิโลเมตรเท่านั้น

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ