กทม.เตือน ห้ามติดป้ายหาเสียงบนแผงเหล็กริมถนน ไม่ทำตามจะเก็บทันที

กทม.เตือนผู้สมัครใช้ป้ายหาเสียงติดรั้ว-แผงเหล็กริมถนน-กีดขวางการสัญจร เจอเก็บทันที

เมื่อวันที่ 4 เมษายน นายสมชัย สุรกาญจน์กุล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (กกต.ทถ.กทม.) ได้ออกประกาศ เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯกทม. โดยกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และสถานที่ปิดประกาศ รวมทั้งสถานที่ห้ามปิดประกาศไว้อย่างชัดเจน

นายสมชัยกล่าวว่า ฝากถึงผู้สมัครในส่วนการติดป้ายในที่สาธารณะต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรง มีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดี ไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชน หรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ หรือประชาชน และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจรการจราจร และต้องไม่ติดทับซ้อนกับแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรายอื่น

“สถานที่ห้ามติดป้าย ได้แก่ ผิวการจราจร เกาะกลางถนน สะพานลอยเดินข้ามและสะพานลอยรถข้าม รวมส่วนประกอบของสะพาน รั้วและแผงเหล็กริมถนน ป้ายจราจรและสัญญาณไฟจราจร ป้ายประกาศของทางราชการ รั้ว กำแพง หรือผนังอาคารของทางราชการ ต้นไม้และเสาไฟฟ้าบริเวณเกาะกลางถนน ศาลาที่พักผู้โดยสารและบริเวณโดยรอบในระยะ 10 เมตร

“ตู้โทรศัพท์ ตู้ไปรษณีย์ อนุสาวรีย์ ป้อมตำรวจ สุขาสาธารณะสนามหลวง สวนหย่อม สวนสาธารณะวงเวียนทุกวงเวียน การติดในซอยจะต้องมีระยะห่างจากปากซอยไม่น้อยกว่า 10 เมตร ในส่วนของเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ให้เป็นไปตามประกาศที่ กฟน.กำหนด” นายสมชัยกล่าว และว่า ส่วนผู้อำนวยการเขตสามารถแจ้งเตือน หากเจ้าของป้ายไม่ปฏิบัติตามสามารถเก็บป้ายดังกล่าวได้ทันที

 

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ