ส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานฯ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-19เม.ย.65

 

ส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า รับสมัครพนักงานเอกชนดำเนินงาน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-19 เมษายน 2565

รับสมัครพนักงานเอกชนดำเนินงาน (TOR) เพื่อช่วยปฏิบัติงาน ส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

1) งานวิชาการป่าไม้ 2 อัตรา (ฝ่ายอนุญาตและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า และฝ่ายวิชาการ)
1.คุณสมบัติเงื่อนไข
1.1 ได้รับคุณวุฒิ ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวนศาสตร์
1.2 อายุไม่เกิน 30 ปี
1.3 สามารถร่วมเดินทางไปปฏิบัติงานราชการท้องที่ (ต่างจังหวัด) ได้
1.4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
1.5 ปฏิบัติงานในวันราชการ เวลา 08.30 – 18.00 น.

2) งานนิติกร 1 อัตรา (ฝ่ายอนุรักษ์พื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า)
2. คุณสมบัติ/เงื่อนไข
2.1 ได้รับคุณวุฒิ ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
2.2 อายุไม่เกิน 30 ปี
2.3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2.4 ปฏิบัติงานในวันราชการ เวลา 08.30 – 18.00 น.

การรับสมัคร
3.1 เปิดรับสมัคร วันที่ 1 – 19 เมษายน 2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2561 0777, 0 2579 6666 ต่อ 1620
3.2 สถานที่รับสมัคร ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected] หรือส่งเองที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาคารสืบ นาคะเสถียร ชั้น 5
3.3 งานวิชาการป่าไม้ สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 เมษายน 2565
3.4 งานนิติกร สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 เมษายน 2565
3.5 เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
(ใบสมัครตาม QR Code ในประกาศรับสมัคร)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ