กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส. บัดนี้-29เม.ย.65

 

กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือก เข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

  • ช่างเขียนแบบ กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท กับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท) เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันประกาศ รับสมัครวันแรก) วุฒิ ปวช./ปวส.หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานเขียนแบบ และงานสถาปัตยกรรม
  • ช่างโยธา กลุ่มงานเทคนิค 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท กับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท) เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันประกาศ รับสมัครวันแรก) วุฒิ ปวช.ในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง (ช่างไฟฟ้า, ช่างอุตสาหกรรม, ช่างก่อสร้าง, ช่างโยธา และช่างเชื่อม)

รับสมัครตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 – วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 0900 – 1600 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และต้องสมัครด้วยตนเอง

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ