กรมการท่องเที่ยว รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-20เม.ย.65

 

 

กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 เมษายน 2565

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน ณ กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มวิชาการและมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว 2 อัตรา
คุณสมบัติ
(1) เพศชาย หรือเพศหญิง อายุ 20 – 35 ปี
(2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง
(3) มีทักษะและความชำนาญในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Microsoft Office (Word, Excel และ PowerPoint เป็นอย่างน้อย) ได้เป็นอย่างดี และไม่น้อยกว่าในระดับดี
(4) มีความสามารถและทักษะในการใช้งานโปรแกรมออกแบบต่าง ๆ เช่น Photoshop หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง หรือเทียบเคียงกันได้ หรือมีความสามารถในการออกแบบงาน (Graphic Design) หรือ ข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบ Infographic และอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
(5) มีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ได้ในระดับดี
(6) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และมีวินัยในการทำงาน
(7) มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และทัศนคติที่ดี

2. ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มนิติการและรับเรื่องร้องเรียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว 1 อัตรา
(1) เพศชาย หรือเพศหญิง อายุ 20 – 35 ปี
(2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง (หากได้รับวุฒิการศึกษาทางด้านนิติศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
(3) มีทักษะและความชำนาญในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Microsoft Office (Word,Excel และ PowerPoint เป็นอย่างน้อย) ได้เป็นอย่างดี และไม่น้อยกว่าในระดับดี
(4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และมีวินัยในการทำงาน
(5) มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และทัศนคติที่ดี

อัตราค่าจ้าง 15,000/เดือน (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัคร
ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. ยื่นด้วยตนเองได้ที่ กรมการท่องเที่ยว กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กลุ่มวิชาการและมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02141 3131 หรือ 0 2141 3186
2. ทางไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ e-mail : [email protected] (ระบุเรื่อง “สมัครงาน”) โดยส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ JPG เท่านั้น
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ