สำนักงานที่ดินกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานบันทึกข้อมูล วุฒิ ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. 4-12เม.ย.65

กรมที่ดิน สมัครงาน

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 4-12 เมษายน 2565

จังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ

ค่าตอบแทน
(1) คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับค่าตอบแทน 10,430 บาท
(2) คุณวุฒิ ปวช. ได้รับค่าตอบแทน 11,280 บาท
(3) คุณวุฒิ ปวท. ได้รับค่าตอบแทน 13,000 บาท
(4) คุณวุฒิ ปวส. ได้รับค่าตอบแทน 13,800 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้ผู้ประสงค์ จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ภายในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ