สำนักงานเขตบางรัก รับสมัครเจ้าหน้าที่20อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ บัดนี้-8เม.ย.65

 

สำนักงานเขตบางรัก รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 20 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 เมษายน 2565

สำนักงานเขตบางรัก รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

* อัตราเงินเดือนไม่รวมค่าครองชีพ *

1. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่รับสมัคร
1.1 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) 14 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท

1.2 ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท

1.3 ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถยกกระเช้า) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,290 บาท

1.4 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกเทท้าย) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท

1.5 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท

1.6 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท

1.7 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเก็บไขมัน) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท

3.3 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
3.3.1 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย)
– ผู้สมัครเป็นเพศชาย
– มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3.3.2 ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) และตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถยกกระเช้า)
– ผู้สมัครเป็นเพศชาย
– มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3.3.3 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกเทท้าย) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่ง ปฏิกูล) และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเก็บไขมัน)
– ผู้สมัครเป็นเพศชาย
– มีใบอนุญาตขับรถยนต์กรมการขนส่งทางบก ชนิดที่ 2 และมีความรู้ความชำนาญ ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
– เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วต้องทำสัญญาค้ำประกันความเสียหาย ภายในวงเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) หรือมีบุคคลค้ำประกันความเสียหาย ซึ่งต้องเป็นข้าราชการสามัญระดับ 3 ขึ้นไป
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ดำเนินการขอและยื่นใบสมัครสอบและเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบางรัก ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 8 เมษายน 2565 ภาคเข้า ตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.00 น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00- 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ