ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงาน ป.ตรีทุกสาขา เริ่มงาน 1เม.ย.65

 

ธนาคารออมสิน (ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตสะพานใหม่) รับสมัครลูกจ้างโครงการเพื่อปฏิบัติงานตามมาตรการแก้ไขหนี้

รับสมัครลูกจ้างโครงการเพื่อปฏิบัติงานตามมาตรการแก้ไขหนี้ 1 ตำแหน่ง
ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตสะพานใหม่
(สถานที่ตั้ง ชั้น 2 ธนาคารออมสินสาขาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ)

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
2. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
3. มีทักษะการสื่อสาร และการใช้คอมพิวเตอร์
4. ปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือที่อยู่ปัจจุบัน
อัตราเงินเดือน 15,000.- บาท
*ระยะเวลาจ้าง 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 2565
ติดต่อสอบถาม คุณเดียร์ 092 757 9251

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัคร scan เอกสารมาที่ email : [email protected] ดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนา Transcript ฉบับสมบูรณ์
4. สำเนาปริญญาบัตร
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ