เปิดข้อ กม.แรงงาน ดราม่า “ครูหญิง” สอบติดราชการ ส่อเข้าข่ายเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

เปิดข้อกฎหมายแรงงาน ดราม่า “ครูหญิง” หลังโรงเรียนเอกชนให้พ้นสภาพเพราะสอบติดราชการ ส่อเข้าข่ายเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

ความคืบหน้ากรณีโรงเรียนเอกชน ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้ออกประกาศแจ้งบุคคลพ้นสภาพการเป็นบุคคลากร แต่กลับถูกวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตถึงถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม จนทำให้คนเข้าใจผิด คิดว่าครูกระทำผิดร้ายแรง โดย ผอ. โรงเรียนได้ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่า ประกาศฉบับนี้โรงเรียนทำถูกต้องทุกอย่าง และเรื่องนี้มีอยู่ประเด็นเดียวคือการให้ออกเป็นหลักของปฏิบัติโรงเรียน เพราะเป็นการเสียโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนที่ครูหายไปกลางคัน จึงเป็นที่มาของการออกประกาศ กรณีการไปสอบเป็นข้าราชการทางโรงเรียนไม่เคยห้ามและเปิดโอกาสให้ครูทุกคนไปสอบ แต่ต้องลาออกก่อน

เพจเฟซบุ๊ก กฎหมายแรงงาน ได้วิเคราะห์ถึงประเด็นดังกล่าว ว่า กฎหมายโรงเรียนเอกชนมีความคล้ายกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานประกาศของโรงเรียน ซึ่งในทางกฎหมายแรงงานถือว่าประกาศดังกล่าวมีลักษณะเป็นสภาพการจ้าง เมื่อประกาศออกมาแล้วและไม่มีการคัดค้านจากฝ่ายครูก็มีผลบังคับใช้ได้

ฟังจากข่าว ฝ่ายครูบอกว่าประกาศเพิ่งออกมาภายหลังจึงไม่บังคับกับครูนั้น ความเห็นของฝ่ายครูไม่น่าจะถูก ประกาศซึ่งมีสถานะเป็นสภาพการจ้างแม้ออกมาบังคับภายหลังจากเข้ามาทำงานแล้วก็ใช้ได้ ถ้าประกาศนั้น “ชอบด้วยกฎหมาย” และ “เป็นธรรม ประกาศของโรงเรียนเอกชนรายนี้ ที่มีข้อความว่า

” 1.ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะไปสอบราชการ พนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชนลาออกจากการเป็นบุคลากรของโรงเรียน…”

นอกจากนั้นยังกล่าวต่อไปว่า “กรณีสมัครสอบโดยไม่ปฎิบัติตามข้อ 1 ถือเป็นความผิดวินัยมีโทษขั้น “ให้ออก” โดยไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโรงเรียน…”

ระเบียบนี้อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยเหตุดังนี้

๑) ขัดกับรัฐธรรมนูญ และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๔๐ ที่ว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ” ซึ่งสิทธิในการประกอบอาชีพนี้หมายถึงสิทธิที่จะได้รับความมั่นคงในการทำงานด้วย

๒) ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับต้อง “ชอบด้วยกฎหมาย” และ “เป็นธรรม” (ระเบียบกระทรวงศึกษาฯ ว่าด้วยการคุ้ครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๓๔(๖))

ดังนั้น เมื่อประกาศโรงเรียนซึ่งมีลำดับศักดิ์ทางกฎหมายต่ำกว่ารัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศออกมาโดย “ขัดรัฐธรรมนูญ” จึงอ้างไม่ได้ว่าประกาศดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย
และถือได้ว่าระเบียบเช่นนี้ไม่ “เป็นธรรม” ที่หมายถึง ว. ถูกต้อง. (อ้างอิง พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต)

เช่นนี้ หากโรงเรียนเอกชน หรือบริษัท ห้างร้าน นายจ้างต่างๆ ออกประกาศเช่นนี้ ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม การฝ่าฝืนประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมจึงสามารถทำได้ และที่สำคัญหากเลิกจ้างโดยอิงระเบียบที่ไม่ชอบก็ต้องจ่ายค่าชดเชย

จะเห็นว่าเรื่องนี้ โรงเรียนเอกชนรายนี้หาเรื่องให้ตัวเอง เพราะการลาออกไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยอยู่แล้ว แต่ทีนี้พอมาเลิกจ้าง ผลที่ตามมา ก็อาจมองได้ 2 ทาง คือ

1) อาจเป็นการเลิกจ้าง ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ครูคนนี้ แถมอาจต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าอีกด้วย และอาจเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมอีก

2) ศาลอาจไม่มองเป็นเลิกจ้างใด้เพราะเจตนาจะลาออกอยู่แล้ว แต่ศาลจะกำหนดความเสียหายจากการให้ออกก่อนกำหนด จึงเห็นได้ว่าเดิมไม่ต้องจ่ายสักบาท แต่การไม่รู้กฎหมายแรงงานมันมีต้นทุน

 

ข่าวจาก : sanook

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ