ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ รับสมัครนักวิชาการเกษตร 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 เมษายน 2565

ประกาศฉบับที่ 1
รับสมัครงานลูกจ้างโครงการตัวชี้วัดการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ชั่วคราว รายเดือน)

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเกษตรศาสตร์ สาขาปฐพีวิทยา
2. สามารถปฏิบัติงานด้านจุลินทรีย์ได้
3. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. สามารถวางแผนงานทดสอบวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลและใช้โปรแกรมทางสถิติได้เป็นอย่างดี
5. สามารถทำงานภาคสนามในการเก็บตัวอย่างดินและพืช เพื่อการวิเคราะห์ได้
6. สามารถออกแบบงานกราฟฟิคได้ดี
7. มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร อดทน มีน้ำใจ พร้อมในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และมี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ประกาศฉบับที่ 2
รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเกษตร
2. สามารถปฏิบัติงานด้านจุลินทรีย์ได้
3. มีทักษะด้านการถ่ายทอด สาธิต บรรยาย (ไทยและอังกฤษ)
4. มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์
5. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถวางแผนงานทดสอบวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลและใช้โปรแกรมทางสถิติได้เป็นอย่างดี
7. สามารถออกแบบงานกราฟฟิคได้ดี
8. มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร อดทน มีน้ำใจ พร้อมในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และมี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ปิดรับสมัครวันที่ 8 เมษายน 2565
ส่งเอกสารในรูปแบบ PDF file ทาง email : [email protected]
โทรสอบถามรายละเอียด 0846963326 (ในเวลาราชการ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ