ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครพนักงานสนับสนุนบริการ10อัตรา

 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัดกลุ่มทรัพยากร ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนบริการ 10 อัตรา

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 • สามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี เช่น Microsoft Office (Word, Excel,Power point) หรือ โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งาน อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะสามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 • มีความอดทน ตั้งใจ และใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่
 • สามารถทำงานในสภาวะแรงกดดันได้ดี
 • หากเป็นเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะสรรหาได้ตามคุณสมบัติที่กำหนด
 • สมัครด้วยตนเอง โดยติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ อาคาร CAT 2 ชั้น 3 โซน D ในวันและเวลาราชการติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 064-5862434
 • สมัครโดยส่งใบสมัครทาง E-mail ซึ่ง Download ใบสมัครที่ www.pccms.ac.th หัวข้อ ร่วมงานกับเรา กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครพร้อมหลักฐาน และแบบฟอร์มทดสอบทางอารมณ์ EQ Test พร้อม Scan เป็น ไฟล์ PDF รวมเป็นไฟล์เดียว ส่งกลับมาทาง E-mail: [email protected] หรือ [email protected] หรือ [email protected]
 • สมัครทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า “เอกสารสมัครงาน” ส่งมาที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ชั้น 11 เลขที่ 906 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ