สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

 

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 เมษายน 2565

ตำแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการด้านการต้อนรับ นำชม และจัดกระบวนการเรียนรู้
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีทุกสาขา
ค่าตอบแทน : เริ่มต้น 13,000 บาท

ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนิติกร
วุฒิการศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับนิติศาสตรบัณฑิต หรือระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ค่าตอบแทน :
– ปริญญาตรี เริ่มต้น 15,000 บาท (กรณีมีประสบการณ์จะพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเติม)
– ปริญญาโท เริ่มต้น 18,000 บาท (กรณีมีประสบการณ์จะพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มเติม)
เงื่อนไข :
– มีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมายในน้อยกว่า 3 ปี
– มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ
– สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ถ้ามี)

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 เมษายน 2565
ช่องทางการรับสมัคร :
1. สมัครด้วยตนเอง ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ ชั้น 1 อาคารสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
2. ทางไปรษณีย์ได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักอำนวยการ ชั้น 4 พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
3. ทาง E-mail : [email protected] (รูปแบบ pdf เป็นไฟล์เดียวกัน)
1. สำนักงานจะพิจารณาใบสมัครที่วุฒิการศึกษาตรงตามประกาศและเอกสารครบถ้วนเท่านั้น
2. รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และใช้เอกสารหน้าเดียว

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ