สำนักงานธนานุเคราะห์ (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครนักบริหารทรัพยากรบุคคล บัดนี้-11เม.ย.65

 

สำนักงานธนานุเคราะห์ (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 เมษายน 2565

สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์และบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาองค์กร สำนักงานธนานุเคราะห์

ตำแหน่งนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนบริหาร ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาองค์กร สำนักงานธนานุเคราะห์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– บุคคลภายนอก
มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านทรัพยากรบุคคล หรือด้านบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีการศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องการจัดการหรือทรัพยากรมนุษย์ หรือเทียบได้เท่ากันที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น

– พนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์
มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านทรัพยากรบุคคล หรือด้านบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีการศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องการจัดการหรือทรัพยากรมนุษย์ หรือเทียบได้เท่ากันที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น และ ดำรงตำแหน่งพนักงานธุรการ หรือตำแหน่งอื่นที่เทียบได้เท่ากัน และได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของตำแหน่ง นักบริหารทรัพยากรบุคคล 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงานธนานุเคราะห์ www.pawn.co.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาองค์กร ชั้น 4 อาคาร 8 สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2565 – 11 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา
08.00 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ